Gönen Hes

 

YÖNETİM KURULU

Başkan

: A. Rona Yırcalı

Başkan Vekili

: Cem Bakioğlu

Üye

: Murat Demirer

Üye

: A. Sırrı Yırcalı

Üye

: Sinan Yırcalı

Üye

: D. Ahmet Ersin

 

ŞİRKET BİLGİLERİ

Tüzel Kişilik

: Gönen HES

Sermayesi

: 300.000

Kurulu Gücü

: 10,6 MWe

Tesis Tipi

: Hidroelektrik (Baraj)

Tesis Yeri (İlçe / İL)

: Yenice Çanakkale

Ticari İşletmeye Girişi

: Mart 1998

Faaliyet Modeli / Süresi

: Yap-İşlet-Devret / 20 Yıl

Ünite Tipi/Tedarikçi

: Francis (Düşey)/Kössler

Ünite Sayısı

: 2 x 5,3 MWe

Net Düşü ve Debi

: 60,25 mt - 21,40 m3/sn

Bağlantı Şekli

: 34,5 kV - 10 km DM

 

Gönen HES, sulama, içme suyu, taşkın önleme ve enerji üretimi amacıyla 1997 yılında inşaatı tamamlanan, 14 km2 göl alanına sahip ve DSİ tarafından işletilen Gönen Barajının mansabında tesis edilmiştir. Yap-İşlet-Devret modelinde ve DSİ’nin kontrolünde barajdan bırakılan sularla enerji üretimi yapılmaktadır.

 

Gönen HES Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli kapsamında, ETKB tarafından onaylı 20 yıllık işletme fizibilitesindeki üretim miktarı ve satış fiyatlarına göre faaliyetlerini sürdürmektedir. Satışların tamamı bu çerçevede TETAŞ’a yapılmaktadır.

 

Gönen HES Yap-İşlet-Devret sözleşmesinin süresi Mart 2018‘de bitecek olup, yürürlükteki mevzuata göre özelleştirilecek santrallar kapsamına alınarak ihaleye çıkarılması beklenmektedir.

 

2015 yılında iç ihtiyaç sisteminden 38.013 kWh, TEDAŞ’tan 20.140 kWh, dizel jeneratörden ise 620 kWh enerji tüketilmiştir. 2014 yılına göre iç ihtiyaç sisteminden yapılan tüketimde %113,09 artış, dizel jeneratörden yapılan tüketimde %3000 artış ve TEDAŞ’tan yapılan tüketimde ise %69,17 azalma olmuştur. Toplam tüketimde %29,35 azalma olmuştur. İç ihtiyaç sisteminden tüketimin fazla olmasının sebebi üretim yapılan günlerin önceki yıla göre daha fazla olmasıdır.2015 yılı boyunca 365.023.480 m3 su türbinlenmiştir. Türbinlenen su miktarı 2014 yılına göre %194,82 artmıştır. Doğal olarak 2015 yılında önceki yıla göre daha fazla üretim yapılabilmiştir.

 

2015 yılında dolu savaktan 150.255.123 m3, dip savaktan 3.618.308 m3 su bırakılmıştır. 2014 yılında ise, yıl kurak geçtiği için dolu savaktan hiç su bırakılmamış, dip savaktan ise sulama suyu ve Bandırma içme suyu ihtiyacı için 3.513.246 m3 su bırakılmıştır. 2014 yılına göre dip savaktan bırakılan su miktarında %2,99 oranında artış olmuştur.

 

İşletmeye giriş tarihinden itibaren 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirilen satışa esas net enerji üretimleri aşağıdaki gibidir.

Santralımızda bu yıl 50.700 MWh enerji üretilmiştir. 2015 yılında 18 yıllık ortalama olan 43,2 GWh’ın %17,36 üzerinde üretim gerçekleştirilebilmiştir. 2015 yılında baraj havzasına su girişinin yüksek olması, su seviyesinin yüksek kotlarda uzun süre tutulabilmesi ve sulama sezonunda su ihtiyacının fazla olması gibi nedenlerle fizibilite değeri olan 47,19 GWh’den daha fazla enerji üretimi gerçekleştirmiştir.